images/frontpage/1a.jpg
images/frontpage/1a.jpg


Alpha-C

Daudzfunkcionāla apkures uzskaites sistēma daudzdzīvokļu mājām.


Alpha-W

Mūsdienīga karstā un aukstā ūdens patēriņa uzskaites sistēma.


Alpha-R

Siltummezgla attālinātās kontroles un vadības sistēma.


Alpha-RWC

Kompleksās sistēmas daudzdzīvokļu mājām.

Презентация ALPHA

ALPHA prezentācija

Наши приемущества

Основные преимущества системы Alpha 


  • Система Alpha – сложная интеллектуальная измерительно-информационная система, которая использует в расчетах только результаты измерений, имеет наивысшую достоверность и точность среди всех известных учетных систем.
  • Система Alpha использует технологии распределенных измерений – не по одному конкретному датчику или счетчику, а по всей совокупности измерительной информации здания.
  • Система Alpha – гибкая и многофункциональная. Она является не только измерительной, но и контрольно-управляющей системой. 

Mūsu priekšrocības

Alpha sistēmas galvenās priekšrocības

  • Alpha sistēma - sarežģīta intelektuāla mērījumu un informācijas sistēma, kas aprēķinos izmanto tikai mērījumu rezultātus. Tās datiem ir visaugstākā ticamība un precizitāte starp visām zināmajām uzskaites sistēmām.
  • Alpha sistēma pielieto dalīto mērījumu tehnoloģijas - nevis pēc viena konkrēta atsevišķa sensora vai skaitītāja, bet pēc ēkas visu mērījumu informācijas kopuma.
  • Alpha sistēma ir elastīga un daudzfunkcionāla. Tā ir ne tikai mērīšanas, bet arī kontroles un vadības sistēma.

Mēs esam sociālajos tīklos