Tāmes aprēķins

SIA "MP Elektronika" ļauj ikvienam aprēķināt māju aprīkošanas izmaksas ar Alpha sistēmām, atbilstoši pašreizējām aprīkojuma un darbu cenām. Izmaksas tiek aprēķinātas sākotnējo aprēķinu veidā par māju (objektu) aprīkojumu.

Aprēķins tiek veikts automātiski, objekta dati jāievada tikai saskaņā ar aprēķinu tabulām. Aprēķini ir provizoriski, jo katram objektam ir savas īpatnības, kuras var ņemt vērā tikai pēc objekta pārbaudes, ko veikuši SIA "MP Elektronika" speciālisti.

Ieinteresētās personas var pieteikties objekta apsekojumam un uzzināt apsekošanas izmaksas atkarībā no uzstādāmo sistēmu veida, objekta sarežģītības un atrašanas vietas.  


Aprēķināt tāmi sistēmai Alpha-W

Stāvu skaits:

Kapņu telpu skaits:

Skaitītāju pāru skaits (karstās un aukstās ūdens):

Nepāra skaitītāju skaits:

Mēs esam sociālajos tīklos

Kontakti

Vienibas Gatve 182, Rīga
☎️+371 22721188 
☎️+371 29993240