logo RU LV Mūsdienīgās tehnoloģijas visiem
Elektronikas izgatavošana un ražošana
Sakaru sistēmu montāža un ekspluatācija
Izgatavošana pēc pasūtījuma un individuālā projektēšana

Daudzdzivoklu maju siltumezgli: Ekonomija no 10% praktiski bez ieguldijumiem

Prieksrocibas

 • Siltumenergijas ekonomija no 10 - 20%
 • Telpu temperaturas kontrole. Automatiska siltummezgla rezimu regulesana atkariba no telpu temperaturam. Automatiska rezimu regulesana atkariba no veja atruma, gaisa mitruma, ekas parametriem
 • Siltumenergijas skaititaju kontrole
 • Papildus deveji apkures sistemas galvenajos punktos
 • Kopeja majas siltumenergijas skaititaja radijumu dalisana uz sastavdalam-apkure, udens uzsildisana, udens cirkulacija- notiek ar lielu precizitati
 • Operativitate un savlaicigums – no daziem desmitiem lidz simtiem maju var apkalpot viens specialists isos laika terminos un ar augstu efektivitati
 • Nav nepieciesams speciali apmacits personals
 • Uzskaites programma ir skaidra lietotajam
 • Sistemas ieviesana kardinali samazina darba laiku siltummezgla apkalposanai

Iespejas

 • Siltummezglu efektiva vadiba;
 • Sistemas Alfa R iebuvetas funkcijas paplasina izmantojamo iericu iespejas. Piemeram, lietotajs var uzdot sistemai uzdevumus veikt laidenus daudzpakapju diennakts siltummezgla rezimu parametru izmainas;
 • Atskaites par siltummezgla darbibu, statistika;
 • Aktualie un arhiva dati ( par jebkuru laika posmu);
 • Operativs aprekins, analize, izdevumu prognoze un ekonomija naudas izteiksme;
 • Sistema nodrosina siltummezgla darbibas analizi un prognozi, kas dod iespeju operativi pienemt optimalo risinajumu;
 • Iebuveta analizes sistema ieverojami vienkarso apkures sistemas defektu un bojajumu atklasanu;
 • Dazadas diagrammas un grafiki palidz veikt siltummezgla uzstadijumus , kas nav iespejams pie tradicionalas regulesanas pieejas;
 • Papildus tabulas dod iespeju ieverojami vienkarsot aprekina un apmaksas procesus par patereto siltumenergiju;
 • Liels papildus servisa iespeju skaits..
.

SIA "MP Elektronika" LV40003412950 Hipokrāta ielā 17-28, Rīga, LV-1079, Latvija +371 22721188 +371 7550055 , mpe@mpe.lv